covid 19

Update aanpak coronavirus 21 april 2020.

covid 19

Update aanpak coronavirus 21-4-2020

Beste Fitnessondernemers,

Zoals velen van jullie al gehoord hebben zijn de maatregelen omtrent het coronavirus verlengd. Het is van belang dat we samen doorgaan met de corona-aanpak in Nederland. Dit houdt in: handen wassen, zo veel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en 1,5 meter afstand ven elkaar houden. Alle maatregelen die door de deskundigen worden geadviseerd blijven van kracht. Daarentegen komt er wel enige versoepeling en meer ruimte voor de kinderen en jongeren.

De laatste berichten omtrent het coronavirus zijn hoopgevend. Er lijkt een manier te zijn gevonden om het dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al blijft dat niet altijd gemakkelijk. Hoewel de situatie nog niet onder controle is, komt er wel meer ruimte voor kinderen en jongeren. Ruimte voor de kinderen en jongeren die school, sport en spel missen. Deze versoepeling kan gerealiseerd worden, omdat de Nederlandse bevolking zich aan de maatregelen houdt. Blijf dus volhouden!

Gisteren (dinsdag 21 april) heeft het kabinet besloten de kabinetsmaatregelen omtrent het coronavirus te verlengen tot en met dinsdag 19 mei, zoals voorgaande keren beoordeelt het kabinet in de week voor dinsdag 19 mei of de maatregelen versoepeld kunnen worden. Hieronder bieden wij jullie als Fitnessondernemers een overzicht wat er zowel wijzigt in de sport/fitnessbranche.

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport – en spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij de 1,5 meter afstand in acht nemen.
  • Sportevenementen vormen helaas een risico op te snelle en brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op het organiseren van evenementen wordt verlengd tot en met 1 september.

Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij de 1,5 meter afstand in acht nemen.
Sportevenementen vormen helaas een risico op te snelle en brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op het organiseren van evenementen wordt verlengd tot en met 1 september.

Het blijven ingrijpende maatregelen, maar samen helpen we elkaar door deze bizarre en onwerkelijke tijd heen. Wij willen en blijven jullie ondersteunen rondom de keuzes die gemaakt moeten worden voor een eventuele opening van jouw sportschool of fitnesscentra. Het protocol dat ontworpen is door NL Actief wordt momenteel beoordeeld. Zodra deze is goedgekeurd wordt dit direct naar jullie gecommuniceerd.

Team Fitleads Marketing