Vrouw en man in een sportschool

Wisten jullie dat?

Vrouw en man in een sportschool

Veel verwarring tot stand gekomen over coronamaatregelen: dit kunnen wij jullie nu vertellen.

Beste Fitnessondernemers,
de persconferentie van afgelopen maandag 23 maart omtrent de aangescherpte en nieuwe maatregelen over de aanpak van het Coronavirus heeft veel vragen opgeroepen. Want waarom worden evenementen en samenscholingsbijeenkomsten gestopt tot 1 juni, maar geldt de sluiting van het onderwijs, horeca en sport vooralsnog tot 6 april? Dit kunnen en willen wij jullie nu vertellen.

Buiten:

Wisten jullie dat er zowel binnen als buiten 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Als drie of meer personen zich niet hieraan houden én geen gezin vormen, kunnen zij een boete krijgen die kan oplopen tot € 400 euro per persoon

Wisten jullie datwanneer je alleenwonend bent en jij je ouders wilt bezoeken, dit wordt beschouwd als een overtreding. Het RIVM laat weten dat dit niet mag. ‘’Het gaat echt om de gezinnen en woongroepen die onder een dak wonen. Woon jij op jezelf, dan word je beschouwd als je eigen gezin’’.

Wisten jullie dat groepsvorming binnen huishoudens niet verboden is en in principe gelden studentenhuizen als huishoudens. De gemeente kan wel een uitzondering maken voor samenscholingen in een bepaald gebied. Belangrijke regel hierbij: houd voldoende afstand van andere.

Wisten jullie dat kinderen die buitenspelen, veelal jonge kinderen onder de twaalf jaar oud, mogen samen blijven buitenspelen. Dit kan niet direct gevaar voor de gezondheid opleveren. De overheid geeft wel het advies om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.

Wisten jullie dat alle burgermeesters de mogelijkheid hebben om middels noodverordeningen gemakkelijker en sneller op te treden. Zij kunnen per openbare locatie, zoals stranden en parken besluiten of deze wel of niet open kan blijven. Hierbij kan gedacht worden aan de drukte op de vele stranden het afgelopen weekend. Sommige burgermeesters in het land hebben al dergelijke maatregelen genomen, zo heeft de burgermeester in Nijmegen het Goffertpark deels laten sluiten.

Binnen:

Wisten jullie dat als er één iemand binnen een gezien ziek wordt. Moet het gehele gezin in sociale isolatie, thuisblijven. Tenzij er een gezinslid geen klachten heeft en een vitaal beroep heeft.

Wisten jullie dat verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg verboden zijn voor bezoekers.

Wisten jullie dat er niet meer dan drie mensen op bezoek mogen komen, maar je in Nederland nog altijd ‘’een eigen privésfeer hebt’’. Dit wil zeggen dat je thuis mag doen wat je wil met je eigen bezoek, maar het bezoek bedraagt maximaal 3 mensen en het advies is houd minimaal die 1,5 meter afstand. Als je een huis hebt waar je nauwelijks met 6 mensen 1,5 meter afstand van elkaar kunt houden, dan is de conclusie dat je dit niet moet doen.

Evenementen

Wisten jullie dat de keuze om alle evenementen af te lasten gebaseerd is op de voorbereiding die er aan voorafgaat. Gezien dat onmogelijk is, is er op organisatorische gronden besloten deze niet plaats te laten vinden. Voor de scholen daarentegen is vooralsnog 6 april het uitgangspunt. Op den duur wordt er gekeken of dit realistisch en haalbaar is. Tot deze tijd luidt het advies als volgt: werk zo veel mogelijk thuis als dit kan, tenzij je een vitaal beroep beoefend.

Wisten jullie dat de horeca en sportsector vooralsnog ongewijzigd stilliggen tot 6 april en mogelijk langer. Voor die tijd wordt er geëvalueerd en gekeken of het realistisch en haalbaar is, om de deuren weer te openen. Dit heeft ook betrekking tot de sauna’s en verschillende sportclubs, maar niet voor de overige winkels. Deze mogen alleen open, als zij kunnen garanderen dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Gebeurd dit niet, dan kan er een boete tot stand komen voor de eigenaren van de winkels.

Wisten jullie dat voor kerkelijke bruiloften een uitzonderingsmaatregel komt, maar de details hiervan nog onbekend zijn.

Wij bij Fitleads vinden het belangrijk dat jullie als Fitnessondernemers op de hoogte blijven van de dagelijkse gang van zaken. In deze moeilijke tijd staan wij te allen tijde voor jullie klaar en denken wij graag mee. Belangrijk voor nu is, dat jullie voldoende afstand van elkaar houden, thuiswerken wanneer je dit kunt, weten dat de sportsector tot vooralsnog 6 april stil ligt en te allen tijde verantwoord ondernemen.

Coronavirus in het kort

  • Het virus verspreidt zich van mens tot mens via nies- en hoestdruppels. De kans is erg klein dat je besmet raakt via het aanraken van deurklinken. Deze kans wordt nog kleiner als je vaak je handen wast.
  • De kans op verspreiding wordt verkleind als je minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houdt.
  • Een persoon dat besmet is geraakt met het virus besmet gemiddeld twee á drie andere personen. Extra voorzorgsmaatregelen zijn nodig om het virus in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde griepachtige klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of kwetsbare personen, zoals hart, long of diabetespatiënten. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, worden de risico’s verkleint.