vrouwen lachen in een sportschool

Welke Fitnessactiviteiten zijn er vanaf 18 mei mogelijk in België?

vrouwen lachen in een sportschool

Welke Fitnessactiviteiten zijn er vanaf 18 mei mogelijk in België?

Vanaf maandag 18 mei is het in België weer toegestaan om deel te nemen aan Personal Training en Groepstraining outdoor, enkel wel op afspraak. Alle activiteiten hebben een grens tot maximaal 20 personen, inclusief een instructeur. De aanwezigheid van een instructeur is verplicht. Daarnaast geldt het in acht nemen van sociale afstand als een van de belangrijkste maatregelen. De anderhalve meter moet worden gewaarborgd en er mag geen persoonlijk contact plaatsvinden. Wanneer er met de activiteit gestart wordt, moet er voldoende ruimte zijn. Er geld een minimum van één persoon per 10 vierkante meter en voorkom dat hier discussie of enige twijfel over kan bestaan. Het gebruik maken van de cafetaria (kantine) en kleedkamers is niet toegestaan.

Verder geldt dat alle opgestelde maatregelen uit het sectorprotocol dienen te worden opgevolgd. Alle indoor activiteiten blijven tot nadere bepaling verboden. Minister President Jan Jambon heeft verklaard dat de volledige exitstrategie omtrent de sport doorgang zal vinden. Ook al heeft men enkel beslist en gecommuniceerd over de eerste fase. Dit betekent dat de indoor activiteiten (onder voorbehoud) op 8 juni worden heroverwogen.

De recente ontwikkelingen roepen natuurlijk een hoop vragen of. Onderstaand worden er een aantal beantwoord.

Waarom mag er nog een PT indoor
plaatsvinden?

Terecht kunnen we ons afvragen waarom kappers en schoonheidssalons als contactberoepen klanten mogen ontvangen en Personal Trainers dit indoor niet mogen. Deze beslissing is gemaakt door de expertgroep, waarbij men uniforme regels wilt voor de volledige sportsector, waarbij men ons rekent. Er zijn pogingen ondernomen om bepaalde deelsectoren apart te bekijken, maar dit kreeg geen gehoor. Men wil niet verder opsplitsen.

Regels respecteren zal belangrijk zijn!

Voor de heropening zal er rekening gehouden moeten worden met de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de overheid en opgesomd in de corona-toolbox Fitness. De Toolbox heeft de steun gekregen van de sociale partners. Uiteraard onder voorbehoud van de nieuwe opmerkingen en regels van de wetenschappers en de overheid.

Hoe moeilijk het ook is, de maatregelen zullen nauwgezet moeten worden nagevolgd. Er moeten ten alle tijden vermeden worden dat de sector door controles of contact tracing na besmetting in een slecht daglicht zou komen. Deze verantwoordelijkheid dragen wordt door iedereen gedragen, in het belang van de sector en de klanten.

Fitness België